Legalizacja zatrudnienia

Modus Operandi sp.zo.o.  świadczy usługi w zakresie pośrednictwa pracy oraz legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski. Z pomocą naszych pracowników sprawnie, szybko i bez stania w kolejkach uzyskają Państwo niezbędną pomoc. W Twoim imieniu: wypełnimy stosowne wnioski, uzyskamy konieczne dokumenty,  odbierzemy gotowe zezwolenie z urzędu i dostarczymy Ci je bezpośrednio pod wskazany adres.

Z nami bez problemu uzyskasz:

  • Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom: Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Chin, Nepalu i Indii
  • Wszystkie typy zezwoleń na pracę
  • Kartę Pobytu
  • Inną pomoc administracyjną zgodna z Państwa potrzebami