EUCO – Europejskie Centrum Odszkodowań

Podejmując pracę z Modus Operandi, otrzymujesz gwarancję, że pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie, jeśli doznałeś obrażeń ciała, szkody na pojeździe, wypadku przy pracy, czy w wielu innych sytuacjach. Współpracujemy z Europejskim Centrum Odszkodowań SA (EuCO). EuCO jest liderem rynku odszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspiera osoby poszkodowane w wypadkach oraz ich bliskich w uzyskaniu należnych świadczeń od Towarzystw Ubezpieczeniowych. Grupa Kapitałowa EuCO działa na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Od momentu powstania w 2004 roku, EuCO pomogło 250 tysiącom osób i uzyskało dla nich ponad 1,7 mld złotych odszkodowań. Spółka współpracuje z ponad 30 tysiącami agentów na terenie całego kraju oraz zatrudnia 200 pracowników w centrali w Legnicy. Od 2010 roku EuCO jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Większość prowadzonych spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych, ale EuCO zajmuje się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC sprawcy zdarzenia. W przypadku jej braku skutecznie dochodzi roszczeń z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.