Nasze usługi

KARTA POBYTU

• Pobyt Stały

• Pobyt Czasowy

• Rezydent UE

 

ŚLUB USC, SĄD

 

OBYWATELSTWO

• Nadanie-Prezydent

• Wyznanie za obywatela

 

POZWOLENIE NA PRACĘ

• Oświadczenie PUP

• Opinia PUP

• Zezwolenie Wojewody

REJESTRACJA FIRM

• Działalność gospodarcza Sp. z.o.o, US, ZUS, NIP, REGON

• Wirtualne Biuro

• Usługi Księgowe

 

 

KARTA POLAKA

• Archiwa, Genealogia

• Konsulaty, Ambassady

 

 

• Rejestracja samochodów

• Wymiana prawa jazdy

• Anulowanie deportacji, SIS